Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa nhập khẩu

17-05-2017Thủ  tướng Chính phủ  vừa ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ  tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo đó, từ  ngày 1/7/2017 các hàng hóa sau nhập khẩu phải làm thủ  tục hải quan tại cửa khẩu nhập gồm: Thuốc lá điếu, xì gà và chế  phẩm khác từ  cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm (mã hàng 2401,  2402,  2403); rượu  (mã  hàng  2204,  2205, 2206, 2207, 2208); bia; xe ô tô chở  người dưới 16 chỗ  ngồi; tàu bay;  du thuyền; xăng các loại; điều hoà nhiệt độ  công suất từ  90.000 BTU trở  xuống; hàng hóa phải kiểm dịch động vật, hàng hóa phải kiểm dịch thủy sản theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định ...
Quyết định nêu rõ, hàng hóa không thuộc Danh mục trên được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc các địa điểm làm thủ  tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập theo quy định của Luật hải quan, Nghị  định số 8/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.
Trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

danh mục hang hoa phai lam thu tuc hai quan tai cua nhap khau

Trường hợp được làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập:

Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục được làm thủ  tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:
1 - Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.
2 - Nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ  tùng để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.
3  -  Hàng hoá tạm nhập để  dự  hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được làm thủ  tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.
4  -  Hàng hoá nhập khẩu vào cửa hàng miễn thuế  được làm thủ  tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.
5 - Hàng hoá nhập khẩu vào khu phi thuế quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý khu phi thuế quan.
6 - Hàng hóa nhập khẩu phục vụ  yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật hải
quan được làm thủ  tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.
7 -  Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật hải quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan theo đề nghị của người khai hải quan.
8  -  Xăng được đưa từ  kho ngoại quan đến các địa điểm làm thủ  tục hải quan nơi thương nhân có hệ thống kho xăng dầu.
9  -  Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về  địa điểm thu gom hàng lẻ  được làm thủ  tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ.
10 - Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Chinhphu.vn)

Hàng xuất LCL
Hàng xuất FCL
Hàng xuất Air
Hàng nhập (LCL, FCL, Air)
Hàng nội địa
Dịch vụ khác
HỎI GIÁ
ONLINE