JA slide show

LAWS

Luật Hàng hải
luat-hang-haiBộ luật hàng hải Việt Nam được áp dụng đối với những quan hệ pháp luật phát sinh từ các hoạt động liên quan đến việc sử dụng tầu biển vào các mục đích kinh tế, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, văn hoá, thể thao, xã hội và công vụ Nhà nước, sau đây gọi chung là hoạt động hàng hải.


Dowload: luat-hang-hai.doc


Luật Doanh nghiệp
luat-doanh-nghiepLuật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, quy định về nhóm công ty.


Dowload: luat-doanh-ngiep.doc

Luật Hải Quan

luat-hai-quanLuật Hải Quan số 29/2001/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 29/ 06/ 2001 nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội,khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

 

Dowload: luat-hai-quan.rtf

 


Luật Đầu tư Nước ngoài

luat-dau-tu-nuoc-ngoaiLuật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12/11/1996,nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước.

 

 

Dowload: luat-dau-tu-nuoc-ngoai.rtf

 

Luật Giao thông Đường bộ

duong-boLuật Giao thông Đường bộ quy định quy tắc giao thông đường bộ; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ.Dowload: luat-giao-thong-duong-bo.doc

 

MEMBER ASSOCIATIONS

THU NGO LOGO

Online Support

General Support
LCL Export support
FCL Export support
Air Support
Import support

Visitors Counter

countercountercountercountercountercountercountercounter
We have 15 guests online

Connect other web links